Skuteczny adwokat rodzinny Wrocław

Adwokat rodzinny

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy reguluje wiele kwestii w tym kwestie związane z kontaktami pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Zazwyczaj, w normalnej sytuacji, prawo rodzinne nie miesza się do ustaleń miedzy rodzicami. Czasami zdarzają się jednak sytuacje (jedną z nich jest rozwód) kiedy potrzebna jest interwencja sądowa. Rodziców może przed obliczem sądu reprezentować adwokat rodzinny Wrocław.

Kontakty rodzica z dzieckiem po rozwodzie

Ustalenie przebiegu kontaktu rodziców z małoletnim dzieckiem po rozwodzie jest jednym z elementów procedury rozwodowej. Często rodzice dogadują się w tej kwestii samodzielnie. Zdarza się jednak, że konieczna jest interwencja sądowa. W takiej sytuacji adwokat rodzinny Wrocław może pomóc rozwiązać tą sprawę, bez konieczności narażania się na stres i dodatkowe koszty.

Zazwyczaj w Polsce po rozwodzenie opiekę nad dzieckiem przejmuje jedno z rodziców. Prawo rodzinne kieruje się w tej kwestii przede wszystkim dobrem dziecka. Radziej stosowanym rozwiązaniem jest tzw. opieka naprzemienna. Jej wprowadzenie wymaga jednak chęci współpracy ze strony obojga rodziców.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie

Jeśli istnieje taka potrzeba prawo rodzinne dopuszcza ograniczenie lub całkowity zakaz kontaktów pomiędzy dzieckiem a jednym rodzicem (lub obojgiem). Powodem do ograniczenia kontaktów może być alkoholizm rodzica lub jego skłonność do przemocy. Należy pamiętać, że zaleganie z alimentami nie stanowi podstawy do ograniczania dziecku kontaktów z rodzicem.

Jeśli dojdzie do sytuacji że jeden z rodziców nie pokrywa swoich zobowiązań to adwokat rodzinny Wrocław może pomóc alimenty odzyskać lub zaproponować inne rozwiązanie, które pomoże wybrnąć z tej sytuacji.

Głos dziecka w rozprawie rozwodowej

Jeśli dziecko osiągnęło odpowiedni poziom rozwoju prawo rodzinne zezwala aby mogło przed sądem przedstawić swoje zdanie na temat tego czy chce utrzymywać kontakt z rodzicem. Aby dziecko mogło w ten sposób zeznawać konieczna jest opinia psychologa. Ponieważ kwestia sprawowania opieki nad dzieckiem jest sprawą bardzo delikatną dobrze aby adwokat rodzinny Wrocław pomógł rodzicom uregulować tą sytuację.